Girişimcilik

Eğitim Süresi: 1 Gün

İletişime Geçin

Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field
Fill out this field
22 + 3 = ?
Enter the equation result to proceed
ANA TEMA

Kurumsal şirketler öngörülebilirlik, verimlilik ve hata yapmamaya dayalı bir kültüre sahiptir. Oysa yeni girişimlerde bunların hiçbiri yoktur. Girişimci ortamda sağlam rakkamlar olmadığından finansal modelleme sağlıklı değildir. Girişimcilik, sürekli deneme yanılmalar ile geliştirilen bir strateji ve sürekli değişen bir iş modeli ile başarılı olmaya gayret eder. Kurumsal şirketin bütçe, planlama ve hiyerarşi normlarına uymaya kalkarlar ise girişimlerin kendilerini yeterince hızlı geliştirmek şansları olmaz.

Girişimci fikirlerin düşük maliyet ile ve çok hızlı denenmesi gerekir. Fazla kaynak tüketmeden, başarı olasılığı düşük olan fikirler terkedilmelidir. Bırakılan fikirlerden çekilen kaynaklar ile sınırılı sayıda fikir hızla mükemmelleştirilmelidir. Bir fikrin mükemmelliğine karar verecek olan genellikle müşterilerdir. Dolayısı ile en hızlı gelişmesi gereken alan müşterinin fikirle ilgili deneyimidir.

Bu eğitimin ana konusu, prototipleri ve denemeleri kullanarak öğrenmeyi hızlandırmak üzerine kurulu yaklaşımların analizidir.

Eğitim İçeriği

BAŞLIKLAR
 • Özdisiplin
 • Kurumsal girişimciliğin sıkıntıları
 • Pivot, Persevere, Kill
 • Build-Measure-Learn
 • Hızlı Prototipler
 • Metodik testler
 • Zayıf ve kuvvetli kanıtlar
 • Fikirlerin Sistematik olarak denenmesi temelli yaklaşımlar
  • İteratif yaklaşımların dedesi: KAIZEN
  • Design Thinking
  • Lean Startup
  • Sprint
  • Scrum
 • Kendi metodunuzu geliştirmek
ÇIKTILAR
 • Kurulu düzen ile girişimcilik farkının anlaşılması
 • Deneme kültürünün ilk tohumlarının atılması
 • Prototiplendirme ve Pivot kavramlarının içselleştirilmesi
 • Sistematik deneme temelli yaklaşımlar ile tanışmak
 • Kendini geliştirmek için Öz Disiplin ve Motivasyon kazanmak
YÖNTEM
 • Ön hazırlıklar
 • Deneyim Paylaşımı
 • Küçük Grup Tartışmaları ve mini sunular
 • Ek okuma/İzleme materyalleri
 • Testler
 • Takip ödevleri

Diğer Eğitimler