• Pazarlama Eğitimleri
  Pazarlama Eğitimleri
  Pazarlama, kar getiren müşteri ilişkilerinin yönetimidir. Bu eğitimde müşterileri ihtiyaçlarına göre segmentasyon, hedefe uygun konum, konuma uygun pazarlama karması kurabilmek, zihinsel ve fiziksel erişilebilirlik üzerinde duruluyor
 • Odaklanmak, pazarlama da başarıya götürür
  Odaklanmak, pazarlama da başarıya götürür
  Her kes için her şey olmak çok zordur, oysa odaklanıp, bir büyüteç ile ateş yakar gibi hedefinize daha kolay gidebilirsiniz.

İş Fikirlerinin Test Edilmesi

Kurumsal şirketler belirsizliği ve hata yapmayı sevmezler. Prototipler ile fikirleri test etmeyi sistematik yaparak belirsizlik ve hatanın daha kabul edilebilir hale gelmesini sağlayabiliriz.

Eğitim Süresi: 1 gün
İçerik:

 • Özdisiplin
 • Kurumsal girişimciliğin sıkıntıları
 • Fikirlerin Sistematik olarak denenmesi temelli yaklaşımlar
  • İteratif yaklaşımların dedesi: KAIZEN
  • Lean Startup 
  • Sprint
  • Scrum
  • Design Thinking
 • Kendi metodunuzu geliştirmek

Bir çalışanın yaptıklarının %90 ı başarısızlıkla sonuçlanıyorsa çok kısa sürede kapıya konulur. Oysa girişimciliğin doğasında %90 başarısızlık vardır. Elde edilen %10 başarı eğer %90 başarısızlığın maliyetinden fazlasını getiriyorsa girişimcilik doğru yolda gidiyordur.
Kurumsal şirketler öngörülebilirlik, verimlilik ve küçük adımlar ile hata yapmadan ilerleme ile çalışmayı dayalı bir jültüre sahiptir. Oysa yeni girişimlerde bunların hiçbiri yoktur. Girişimci ortamda sağlam rakkamlar olmadığından finansal modelleme sağlıklı değildir. Girişimcilik sürekli deneme yanılmalar ile geliştirilen bir strateji ve sürekli değişen bir iş modeli ile başarılı olmaya gayret ederler. Kurumsal şirketin bütçe, planlama ve hiyerarşi normlarına uymaya kalkarlar ise girişimlerin kendilerini yeterince hızlı geliştirmek şansalrı olmaz. 

Girişimci fikirlerin düşük maliyet ile ve çok hızlı denenmesi gerekir. Fazla kaynak tüketmeden başarı olasılığı düşük olan fikirler terkedilmelidir. Bırakılan fikirlerden çekilen kaynaklar ile sınırılı sayıda fikir hızla mükemmelleştirilmelidir. Bir fikirn mükemmelliğine karar verecek olan genellikle müşterilerdir. Dolayısı ile en hızlı gelişmesi gereken alan müşterinin fikirle ilgili deneyimidir. Prototipleri kullanarak bu konuda öğrenmeyi hızlandırmak üzerine kurulu yaklaşımların analizi bu eğitimin ana amacıdır.

©2022 Yusuf SONER Kişisel Web Sitesi Tüm Hakları Saklıdır TTR BİLİŞİM