• Liderlik Eğitimleri
    Liderlik Eğitimleri
    Liderlik, İnsan ile ilgili olduğu için, teknik yeteneklerden çok, İnsan yeteneklerine, "Soft Skills" e ihtiyaç duyar. Bu eğitimde, kendinden başlayarak insanı tanımak ve insan ilişkileri konusundaki yetkinlikleri

Hem Şirketi, Hem Aileyi Yönetmek

Ülkemizdeki şirketlerin çok büyük çoğunluğu aile şirketleridir. Fakat üniversitelerimizde çok uluslu dev şirket yönetiminin doğruları öğretilir. Aile şirketlerinin doğruları farklıdır. Şirket ile Ailenin içiçe girdiği farklı bir iklim vardır. 


Aile şirketlerinin , dağınık hissedar yapılı şirketlere göre bir çok avantajları var. Sermayenin uzun vadeye bakacak şekilde çok daha “sabırlı” olması, kararların çok daha hızlı alınıp uygulanabilmesi, şirket içinde ve dışında güven duygusu oluşturmak gibi bir çok nokta sayılabilir.

Ancak, aynı zamanda handikaplarda söz konusu. Şirket yönetiminin kuşaklar arasında devrinde sıkıntılar olabiliyor. Kurucu babanın devrinden ikinci jenerasyona geçişte git geller yaşanabiliyor. Yeni jenerasyon farklı bakış açılarına sahip çok sayıda bireyden oluşuyorsa, yeni yapının oluşumu zaman ve enerji alabiliyor. Bu geçiş sürecinin çok hassas yönetimi gerekli. Aksi taktirde pazar lideri dev şirketlerin yokolup gittikleri bile oluyor.  Her şeyi kendi haline bırakırsanız , dördüncü jenerasyona yalnızca şirketlerin yüzde üçü ulaşıyor Türkiye'nin %97 yi kayıp etmek gibi bir lüksü yok. Kurumsallaşmak demek , stratejinin , finansın, pazarlamanın, üretimin, arge nin, insan kaynağının yönetiminin akıl ile yapılması demek. Bunları yapabilmek için, önce öğrenmeye, sonra uygulamaya ihtiyaç var.

Yeni jenerasyon dümene geçince yetkin yöneticiler ve sorumluluk sahibi hissedarlar olarak katkıda bulunmalılar ancak zamanında gerekli hazırlıklar yapılmadı ise, sıkıntılar çıkıyor. Aile üyesi ancak yetkin olmayan yöneticiler zarar verebiliyor. Riskten aşırı kaçınma yada kısa vadeli çıkarı aşırı öne alma, şirketin geleceği üzerinde ters etkiler yapabiliyor. Oysa kurucu jenerasyonun ortaya çıkardığı başarı bu faktörlerde tersine davranabilmesinden kaynaklanıyor idi muhtemelen.

Aile şirketlerinin kültürünün üstün noktaları ve kör noktaları olabiliyor. İyi yönetilmediği taktirde, kör noktalar yol kazalarına yol açabiliyor.

Türkiye’nin zaten kısıtlı sayıdaki başarılı şirketlerini bu ve benzeri nedenler ile devre dışı bırakmak lüksü yok. Aksine, Almanya’nın ihracatının lokomotifleri olan “ Gizli Şampiyonları” Türkiye’de de ortaya çıkartmalıyız.

Aile şirketlerinin yönetim yetkinliklerinin gelişimi, jenerasyonlar arası geçişin başarılı yönetimi, yeni jenerasyonun başarılı yöneticiler, sorumluluk sahibi hissedarlar olarak yetişmesi, şirketlerimizin akvaryumda küçük balık olmaktan, Mavi Okyanus ların Gizli Şampiyonuna gidişlerine eğitim, proje yönetimi ve danışmanlık ile destek veriyoruz.

Her şirketin ihtiyacı ve şartları birbirinden farklı olduğu için burada tek tip bir çözüm değil, kuruma özel tasarım sözkonusu.

 

©2020 Yusuf SONER Kişisel Web Sitesi Tüm Hakları Saklıdır TTR BİLİŞİM